چشم‌انداز ما

 پیشرو بودن در تبدیل ایران به قطب تولید مسکن ایمن، سریع و ارزان به روش بولوکا در خاورمیانه و با افق زمانی 3 ساله چشم انداز ما در شرکت آروین کاشانه لوتوس (بولوکا) است.