پیام مدیریت

 درود بیکران خدمت شما مخاطبین و همراهان خوش‌فکر که پیوسته به دنبال طرحی نو هستید.

همواره در جوامع بشری، شرایط و نیازهای جامعه، اصلی‌ترین عامل برای تغییر در نوع رفتار و سبک‌های سنتی می‌باشد. ما در شرکت آروین کاشانه لوتوس (بولوکا)، یاد گرفته‌ایم به دنبال کلیشه‌ها و فرآیندهای منسوخ شده نباشیم و با هدف قراردادن اصلی‌ترین معضل جامعه و بزرگترین مشکل مردم یعنی تهیه و تأمین مسکن، به دنبال آفرینش تکنیک‌های ناب و روش‌های نوین کارساز در این عرصه بودیم که به مدد الهی و با نهایت تلاش و سخت‌کوشی شبانه روزی به این ادعا جامه عمل پوشاندیم و در نقطه‌ای، دانش، مهارت، هنر و خلاقیت را به هم رساندیم وموفق شدیم در 18 روز یک واحد 80 متری را آماده تحویل و ارائه کنیم. تشکر فراوان دارم از کلیه همکاران و اعضای خانواده بولوکا که با سخت‌کوشی غیر قابل وصف به مانند یک جنگجوی موفق در صف اول نبرد شرکت کردند و سرفراز بیرون آمدند.

امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک کلیه افراد جامعه و در اولویت، اقشار کم‌برخودار از منافع ارزشمند این روش جدید ساخت و ساز بهره‌مند و به واسطه تکنیک بولوکا صاحب خانه و سرپناه گردند.

 

میثم کوشکستانی

مدیرعامل

1401/03/04

هر خانواده یک خانه