مأموریت ما

از جمله مأموریت‌های اصلی شرکت آروین کاشانه لوتوس (بولوکا) تمرکز بر متحول ساختن صنعت ساخت و ساز مسکن از طریق آفرینش و خلق روش‌های نوین ساخت مسکن و عرضه صحیح و استاندارد آن به عموم مردم و فراهم‌آوری کلیه ملزومات مورد نیاز متوازن و رقابت‌پذیری با سازمان‌های پیشرو در این عرصه در سطح دنیا است.